در طرح فشرده نوبل طی 8 ماه از سطح A1 به سطح B2 می رسیم
طول دوره : 8 ماه
تعداد جلسات : 64 جلسه
شهریه : 2500000
در پایان بعد از قبولی مدرک معتبر آکادمی نوبل آلمان اعطا می گردد